Alfa Net yönetim ve yöneticilik üzerine uzmanlaşmış bir koçluk ve danışmanlık kuruluşudur

Bulunduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasında köprü

Asertif Yönetici Olmak İçin

Asertiflik Nedir?

 

Asertiflik, bireyin duygularını, düşüncelerini, isteklerini ve gereksinimlerini 

açık, net ve direkt olarak ifade etmesi ve bunu yaparken karşısındaki kişi veya kişilerin

duygu, düşünce, istek ve gereksinimlerine karşı saygılı olması ile tanımlanabilen
iletişim tarzı ve davranış biçimidir.

 
Asertif olmak belirli duygu, düşünce, inanç, ifade ve amaçlara sahip olmakta ortaya konur.

İnsanlar arası iletişimde davranış biçimleri dört ana eğilim gösterir.

 

  • Pasif
  • Agresif
  • Pasif-agresif
  • Asertif

 

Bu tarzlar kişilik özellikleri ile karıştırılmamalıdır. Gerek özel yaşamda

gerekse profesyonel yaşamda  asertif iletişim tarzı geliştirilebilir.

 

Asertiflik becerileri geliştirmek, öz güven, öz kimlik,  sözlü ve sözsüz iletişim becerileri,

çatışma yönetimi becerileri gibi diğer soft beceriler ve kişisel algılarla yakından ilişkilidir.
 
 
Asertif iletişim tarzına sahip bir yönetici çok daha etkin ve başarılıdır, yüksek bir performansa
sahiptir.  Bu nedenle yöneticiler  için asertiflik eğitimi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere
tüm dünyada her geçen gün artış göstermektedir.

ABD'de saygın eğitim kuruluşlarından olan American Management Association asertiflik üzerine üç
eğitim sunmaktadır;
 
Yöneticiler İçin Asertiflik   (Assertiveness Training for Managers)
İş Yaşamındaki Kadınlar İçin Asertiflik Eğitimi (Assertiveness Training for Women in Business)
Asertiflik Eğitimi (Assertiveness Training)
 
İş yaşamında ve özel yaşamda etkin, saygın ve etkili olmak isteyen yöneticiler ve profesyoneller için
asertiflik eğitimi ve koçluk programı önemli bir kazanım olacaktır.
Harvard Üniversitesi'nde sosyal psikoloji profesörü Amy Cuddy başkanlığında yapılan çalışmalar, asertif beden dili kullandığınızda psikoloji

Copyright  2012   Petek Kabakci - All Rights Reserved

 

Alıntı yapmak için lütfen izin alınız.