Alfa Net yönetim ve yöneticilik üzerine uzmanlaşmış bir koçluk ve danışmanlık kuruluşudur

Bulunduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasında köprü

20 Mart Dünya Mutluluk Günü ve Yeni Yöneticilik Anlayışı

 
Birleşmiş Milletler 20 Mart tarihini Uluslararası Mutluluk Günü olarak kabul etmiştir. Çünkü “Mutlu olmaya çalışmak insanlar için temel bir amaçtır”.

İnsanoğlu, Mutluluk nedir? Mutlu bir yaşam nasıl elde edilir? sorusunu yüzyıllardır soruyor. Günümüzde bu sorunun cevabı neden büyük önem kazanmıştır? İnsanların mutlu olmasının iş dünyasını bu kadar yakından ilgilendirmesinin nedeni nedir? Ana hatları şöyle ifade etmek istiyorum;


 • Toplumların refah düzeyinin artması insanların daha mutlu olmalarını sağlamamıştır.

 • Tüm dünyada anti-depresyon  ilaçlarının kullanımı büyük artış göstermektedir.

 • Tüm dünyada çalışanların iş tatmininde azalma ve iş değiştirme sıklığında artış vardır.

 • Akademik çalışmalar göstermektedir ki mutlu insanların iş tatmini ve işe bağlılığı daha yüksektir. Mutlu insanlar daha üretken ve yaratıcıdır.

 • Ekonomik büyüme, sürdürülebilir gelişme kadar insanların mutluluğunun da önemli bir gösterge olarak kabul edilmesi gereği giderek daha fazla kabul görmektedir.

 • Ülkelerin mutluluk indexi ve ekonomik temelleri arasındaki ilişki akademik araştırmalar içinde yer almaya başlamıştır.

 • İnsanların mutluluğu (Well-being, Flourishing) üzerine yeni kavramlar ve teoriler geliştirilmekte, dünya çapında yeni organizasyonlar oluşmaktadır.  Ekonomik paradigmayı yeniden tanımlayan “Mutluluk Ekonomisi” terimini duydunuz mu? “Sürdürülebilir Mutluluk” kavramını? Mutlu Gezegen Endeksi 'ni duydunuz mu? http://www.happyplanetindex.org/about/

Son gelişmelerin ışığında biz yöneticileri yakından ilgilendiren “mutluluk” kavramı ayakları yere basan yepyeni bir perspektifle karşımıza çıkıyor. Yöneticilerin bilmesi gerken yeni bulguların başında gelenler şunlar;


 • Mutluluk bir yan üründür.

 • Mutlu insanlar başarılıdır. Tersi değil!

 • Bireylerin mutlu ve başarılı olmasına zemin hazırlayacak kurum veya takım kültürünün kurulması yöneticilerin görevidir.

Yöneticiler nasıl mutlu bir ortam sağlayabilir? Size birkaç ip ucu vereyim;


 • Çalışanların güçlü yönlerini saptayarak ve bunları kullanmalarını sağlayarak

 • İş hedeflerini içselleştirmiş olmalarını sağlayarak

 • Zorlukları yenme gücü ve esneklik kazandırarak

Yöneticilerin rolleri iş yaşamının dinamizmiyle paralel olarak yenileniyor. İyi haber; Yöneticilerin koçluk becerilerine sahip olmaları mutlu, başarılı, esnek, üretken, kalıcı bir takımın yaratılmasında en büyük etkiye sahip.


Bu bilgilerin ışığında Siz takımınızda nasıl fark yaratırsınız? Düşünün ve hemen harekete geçin.


Copyright  2012   Petek Kabakci - All Rights Reserved

 

Lütfen referans vererek kullanınız.