Alfa Net yönetim ve yöneticilik üzerine uzmanlaşmış bir koçluk ve danışmanlık kuruluşudur

Bulunduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasında köprü

Kadın Yöneticiler İçin

Kariyer StratejileriHer toplum kadın ve erkek üyelerinin sahip olması gereken farklı bir dizi duygu, düşünce ve davranış kalıpları üretir.

 

Kültür ögesinin ayrılmaz bir parçası olan “kadın ve erkek rol tanımları”, “ideal kadın ve erkek profili” küçük yaşlardan itibaren toplumun üyelerine empoze edilir. Genellikle bireyler kendilerine öğretilen değerleri içselleştirme eğilimi gösterir.  Verilen rollere karşı çıkma özgürlüğü de olmakla birlikte, bu durum sanıldığı kadar kolay ve basit olmayabilir.
 
 
Birçok kadın profesyonel çatışan roller, çatışan öncelikler, kadın olmanın kendilerine yüklediği beklentiler altında zorluklar yaşamaktadır.


Her birisi özgün koşullar ve fırsatlara sahip siz kadın yöneticiler için düzenlenmiş kariyer koçluğu ve stratejisi çalışmalarımız hedeflerinizin netleştirilmesi, uyumlandırılması, eylem planlarının yapılmasını, yaratıcılığınızın, üretkenliğinizin ve performansınızın artmasında önemli bir fark yaratacaktır.

Copyright  2012   Petek Kabakci - All Rights Reserved

Alıntı yapmak için lütfen izin alınız.

Toplumsal yaşamın bir boyutu olan iş yaşamında, üst düzey yönetimde bulunan kadın sayısının düşük olmasının  nedeni, kadınların eğitim ve deneyim eksikliğinden çok, net bir sosyal kimlik algısı, kariyer hedefi ve kariyer stratejisi oluşturamamış olmasından kaynaklanmaktadır.