Alfa Net yönetim ve yöneticilik üzerine uzmanlaşmış bir koçluk ve danışmanlık kuruluşudur

Bulunduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasında köprü

Lider Yönetici Olmak için

Yöneticilik ve liderlik iki farklı kavram, iki farklı rol, iki farklı kimliktir.

 

Hem yönetici hem lider olunabilir mi? Yanıt evet ise, birçok çatışan ögeye sahip olan bu iki rol birbirine zarar vermeden, birbirini destekleyip güçlendirecek şekilde nasıl bağdaştırılabilir?
 

Değişen dinamikler sonucunda liderlik endüstrisi büyüyor, liderliğe bakış açışı, liderden beklenen özellikler

değişiyor.

 

Günümüz bakış açısında en temel  liderlik özellikleri şöyle sıralanabilir;

 
  • iyi iletişim,
  • motive etme, etkileme
  • yenilikçilik, yaratıcılık
  • vizyon koyma
  • stratejik olma
  • değişimi yönetme
  • etik değerlere sahip olma
 
 
"Liderler insanları geleceğe taşıyan köprülerdir."  C. Farren & B.L. Kaye

 
Liderlik özelliklerinizi geliştirmek amacıyla yaptığınız araştırma sonucunda bize ulaşan değerli yöneticiler, sizin "lider yönetici" rolünüz ve tarzınız tamamen size özgü koşulların bir ürünü olmalıdır. Başka liderleri gözlemleyerek lider olma yolu artık geçerliliğini yitirmiştir.
 
Siz kimleri hangi geleceğe taşıyacaksınız?
 
 
Lider yönetici rolünüzü tanımlamak ve geliştirmek için Alfa Net güvendiğiniz ortağınızdır.
 

 

http://www.alfa-net.net/sayfa/Liderlik-tarzinin-belirlenmesi-ve-gelistirilmesi/
 

 

Copyright  2012   Petek Kabakci - All Rights Reserved

 

Alıntı yapmak için lütfen izin alınız.